Ngăn Chính

Đây là một trang nháp không có trật tự gì cả. Trang nháp này được lập bởi wolf20482wolf20482 cho chính wolf20482wolf20482 để có không gian riêng của chính mình, và không phải làm theo luật nào cả (ví dụ: luật cấm tag khiến việc tag fragment cho các bài dịch có offset là không thể).

Trang không tiếp nhận thành viên mới.


ĐÂY KHÔNG PHẢI TRANG NHÁP CỦA SCP WIKI
TRANG NÀY KHÔNG HỀ LIÊN QUAN TỚI SCP WIKI


Tại sao bạn không nên dùng trang nháp này?

  • Còn thiếu nhiều template.
  • Cần để ý sửa lỗi thủ công do liên wiki.
  • Không hiển thị sidebar trừ khi hover.
  • Nhiều hệ thống chưa được tối ưu.
  • Trang hiển thị trên trang nháp không chắc giữ nguyên hình hài khi đăng chính thức.
  • Trang không có luật lệ gì cả
  • Trang không chấp nhận thành viên (của riêng con sói)
  • có con sói ăn thịt

Tính năng

Để dùng một tính năng, thêm tên tính năng + dấu hai chấm vào trước tên trang. VD: sigma:wolf-sandbox

Tên Chức năng Tình trạng
(không có) Trang được tạo, được thấy bởi bất cứ ai, nhưng không thể được chỉnh sửa. Hoạt động
sigma Giống trang trên nhưng là theme Sigma-9 Hoạt động
TÍNH NĂNG KHÁC
Mẫu viết bài Chọn mục tương ứng tại Initial Content cạnh ô sửa tiêu đề Hoạt động

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License